படைப்பின் அர்த்தம் - படைப்பென்பது மூன்றாம் மொழி


படைப்பின் அர்த்தம் - படைப்பென்பது மூன்றாம் மொழி

ஒவ்வொரு மனிதனின் முன்னரும் மூன்று வகையான மொழி
முன்னின்று கொண்டிருக்கிறது.சமூக மொழி இதில் பிரதானமானது.அதனை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் சிறுவயது முதலே கற்கத் தொடங்குகிறோம்.இதனை ஒருவிதத்தில் மக்கள் மொழி எனலாம்.இதுவும் பல்வேறு வகைப்பட்டவைதான் எனினும் சிறுவயதுமுதலே நாமெல்லோரும் கற்றுத் தேறுவது இந்த மொழியைத்தான்.இதற்கு முற்போக்கு பிற்போக்கு என்கிற உடல்பாகங்கள் கிடையாது.அன்றாடத் தேவைகளுக்கு என்னென்ன அவசியங்கள் எல்லாம் உண்டோ அவற்றை நோக்கி அது முன்னேற முயற்சித்த வண்ணம் தயங்கிக் கிடக்கும்.அந்நியமான அனைத்தையும் சந்தேகித்தல் அதன் பொதுக்குணம்.அந்நியமானவையென்றால் அது தனக்குப் புறம்பான பிற அனைத்து உருப்படிகளையும்  சந்தேகிக்கும் .பிற சாதியை,மதத்தை ,மொழியை ,பிற பண்பாட்டை என அனைத்தையும் சந்தேகிக்கும்.இப்படியில்லாத சமூக மன அமைப்பு கொண்ட சமூகங்கள் உலகின் எந்த பாகத்திலும் கிடையாது.தான் சார்ந்துள்ளவை மட்டுமே உயர்வானவை என்று நிரூபிக்க விரும்பாத சமூகங்களே கிடையாது.ஆனால் அன்றாடத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இது தன்னிலையை மேம்படுத்திக்   கொண்டுமிருக்கும்.இதனை முதல் மொழி எனலாம்.

இந்த முதல் மொழி தன்னை அடுத்து அறிமுகம் கொள்வது அந்த சமூகத்தில் இயங்குகிற அரசியல் மொழியோடு.ஒரு சமூகத்தில் அரசியல் மொழியை அதனுடைய இரண்டாவது மொழியென வரையறுக்கலாம்.ஒவ்வொரு சமுகமும் அதிகாரம் நோக்கி முந்திச் செல்ல அரசியல் மொழி அவசியம்.அரசியல் மொழியும் பிறவற்றிற்கு எதிராகவே தன்னைத் திரட்ட முயலும் .பிறவற்றின் இருப்பிற்கே இடமில்லை என அது கதறும் இடத்தில்தான் அதன் அதிகாரம் திரளுகிறது.எனவே பிறவற்றை அழிக்கும் மூர்க்கம் இவற்றிடம் உண்டு.அதிகாரம் நோக்கிய பிரயாணம் தவிர்த்து பிற எதனையுமே இது கணக்கில் கொள்வதில்லை.படைப்பின் தரப்பிற்கு முற்றிலும் முரணான தரப்பு இந்த இரண்டாம் மொழி.

எந்த ஒரு சமூகமாக இருப்பினும் அதன் மூன்றாவது மொழியாக இருப்பது படைப்பு மொழிதான்.அது ஒரு கவிதையாகவோ , ஒவியமாகவோ , நாட்டியமாகவோ,சினிமாவாகவோ ,நிகழ்த்து கலைகளாகவோ,எழுத்தாகவோ இருக்கலாம்.படைப்பென்பது மூன்றாம் மொழி.பிற தரப்புகள் அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டாக வேண்டிய தேவையை தன்னகத்தே கொண்டியங்கும் தரப்பு இது.சமூக மொழியையும் ,அரசியல் மொழியையும் இது கூடுமானவரையில் மோதுகிறது.அல்லது மோதுவது போல தோன்றுகிறது.எப்போதும் பிறிதொன்றையும் இணைத்துப் பேச  விரும்புகிறது.இதுதான் எல்லாம் என்று அரசியல் அதிகாரம் வரையறை செய்யும் போது அப்படியில்லையே ! இன்னும் சிலவற்றை அதில் சேர்க்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று படைப்பு சொல்லிவிடும்.கூடுதலாக்கவோ ,குறைக்கவோ செய்யும்.ஏறுமுகம் என்றால் இறங்கு முகம் காட்டும்,இறக்குமுகமாயின் ஏறுமுகம் ஏறும் .ஆறுமுகம் என்றாலோ அதிகமுகம் கொள்ளும்.ஒரு முகமே என்று சாதித்தால் ஒன்பது முகமல்லோ என்று சொல்லும். சமூக தன்னிலைகளின் அச்சத்தை அது பொருட்படுத்துவதில்லை.சமூக தன்னிலைகளும் ,அரசியல் தன்னிலைகளும் படைப்பில் அஞ்ச இதுவே பொதுவான காரணம்.

இதில் எது பூரணமான தரப்பு என்பதற்கெல்லாம் சான்றுகள் ஏதுமில்லை.ஒன்றிலேயே இருக்கலாம்.இரண்டில் இருக்கலாம் .ஆனால் படைப்பின் தரப்பு தன்னிலையில் ஒட்டாதவரையில் அங்கிருக்கும் வெற்றிடம் ஒன்று அப்படியேதான் இருக்கும்.அரசியலைக் கொண்டோ,அதிகாரத்தைக் கொண்டோ, மதத்தை,சாதியை எதைக் கொண்டும் அது நிறைவேறாது .இந்த மூன்றாம் மொழி இதன் காரணமாகவே முக்கியத்துவமுடையதாகிறது.ஒருவர் சமூக மொழியில் மட்டுமே பழக்கம் உடையவர் எனில் அவர் ஒரு பலசரக்கு கடை வைத்துப் பிழைப்பதில் ஒரு இடர்பாடும் ஏற்படாது.இரண்டாவது மொழியும் அறிமுகமாகும் போது அதிகாரமும் இணைந்த இன்னொரு சமுகமும்  அறிமுகம் கிட்டும்.கும்பலின் கிளர்ச்சியது.  வெற்று பிரபலஸ்தம்  ஆக இந்த இரண்டாம் மொழி வழி உண்டாக்கும்.அரசியல் மொழியும் இணைபெறுதல் பெறுவணிக அதிகாரம்.

மூன்றாம் மொழி அறிதலின் தீவிர விதியை உள்ளடக்கியது.தன்னிலையின் அலங்காரம்.அழகு.
மூன்றாந்தன்னிலையின் புறப்பொருட்சொத்து.

ஒவ்வொருவரும் ஒரே மொழியில் புழங்கும் இந்த மூன்று மொழிகளின் உட்புறத்தில்தான் அமர்ந்திருக்கிறோம் கண்ணம்மா ...
அரசியல் பிச்சை மட்டுமேனடி என் செல்லம்மா ...
முக்கண்ணோ மூவாயிரம் உண்டுமே
கண்ணே கலைமானே ...

புகைப்படம் - ரகுராய் 

No comments:

Post a Comment

நினைத்தார்கள் நினைத்திருந்தேன் - 62

நினைத்தார்கள் நினைத்திருந்தேன் 1 இடையில் இறந்து விடுவேன் என்றே எல்லோரும் நினைத்தார்கள் நானும் அப்படித்தான் நினைத்திருந்தேன் 2 ...